ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:02  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:01  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:00  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,09:59  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ โครงการเยาวชน..รักษ์พงไพร
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,10:03  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเชิงรุก(Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา ไพโรจน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,15:48  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:05  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ คนึงการ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:04  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ คนึงการ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,10:13  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายอริยวัตณ์ จันแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,10:12  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..