ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 87) 30 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 105) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 89) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 90) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 100) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 86) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 98) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 85) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 100) 08 มิ.ย. 63
การรับนมโรงเรียน (อ่าน 95) 01 มิ.ย. 63
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทำแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) (อ่าน 11) 03 พ.ค. 63
ประกาศจากโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 137) 18 มี.ค. 63