ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กประพฤติดี มีค่านิยม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หลงรักษ์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:08   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปณิตา มะลิพันธ์ เด็กหญิงปิ่น เด็กหญิงมุก
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:07   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฐวี มะลิพันธ์ เด็กชายกรินทร์ สืบโสตร เด็กหญิงสโรชา มาตรศรี
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:06   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนแกนนำ โครงการเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หลงรักษ์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,10:04   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ระดับภาคใต้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชญาพร บุญแต่ง , เด็กหญิงจิดาภา วารี , เด็กหญิงวราพร พันธ์ทิพย์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:09   อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาคใต้
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอลิฟ ทองน้ำมัน , เด็กชายศิริชัย พันธ์ทิพย์ , เด็กชายศาตราวุธ พลายกวม
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,13:08   อ่าน 356 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 58
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ โคตร์คำตา , เด็กชายอภิวัฒน์ เติมจิตร , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,10:10   อ่าน 369 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 59
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมารุดดี ตนคลัง , เด็กชายสุรชาติ ชัยมงคล , เด็กชายรัตตพงษ์ กิ่งเล็ก
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,10:07   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอลิฟ ทองน้ำมัน , เด็กชายศิริชัย พันธ์ทิพย์ , เด็กชายศาตราวุธ พลายกวม
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,10:03   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชญาพร บุญแต่ง , เด็กหญิงจิดาภา วารี , เด็กหญิงวราพร พันธ์ทิพย์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,10:00   อ่าน 343 ครั้ง