กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยาลาตี ลัดเลีย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0