ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับใบงานของแต่ละรายวิชา (อ่าน 132) 06 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 140) 06 ม.ค. 64
ประกาศจังหวัดภูเก็ต (อ่าน 131) 06 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันโควิด (อ่าน 158) 24 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 308) 30 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 309) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 306) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 310) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 308) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 294) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 298) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 271) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 296) 08 มิ.ย. 63
การรับนมโรงเรียน (อ่าน 292) 01 มิ.ย. 63
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทำแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) (อ่าน 14) 03 พ.ค. 63
ประกาศจากโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 263) 18 มี.ค. 63