ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 151) 30 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 164) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 157) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 152) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 158) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 145) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 167) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 148) 08 มิ.ย. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 158) 08 มิ.ย. 63
การรับนมโรงเรียน (อ่าน 156) 01 มิ.ย. 63
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทำแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) (อ่าน 14) 03 พ.ค. 63
ประกาศจากโรงเรียนบ้านพารา (อ่าน 176) 18 มี.ค. 63