ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับใบงานของแต่ละรายวิชา
ประชาสัมพันธ์***************
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำไปพร้อมกับการชมการถ่ายทอดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว DLTVของแต่ละรายวิชา ได้ที่คุณครูประจำชั้นของแต่ละชั้น ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านพารา
หมายเหตุ****
พร้อมกันนี้ได้แบบตารางออกอากาศ DLTV ในแต่ละชั้นมาด้วยแล้ว
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,10:22   อ่าน 6 ครั้ง