ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานะการณ์โควิด 19
7 ธันวาคม 2564  นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทุกโรงเรียน ในช่วงโรงเรียนปิดตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 – 20 มกราคม 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ ผสม ผสาน รูปแบบ Online On Demand และ On hand ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,09:20   อ่าน 6 ครั้ง