ภาพกิจกรรม
โครงการภูเก็ตปลอดภัยจากโควิด19
5 มกราคม 2564 นายอริยวัตณ์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณ นายเรวัติ อารีรอบ นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว และทีมงานภูเก็ตหยัดได้ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่มยาฆ่าเชื้อบริเวณ
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และบริเวณโรงเรียนโดยรอบ ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อโควิต 19 ปลอดโรคและปลอดภัย” 
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,14:11   อ่าน 7 ครั้ง