ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
29 ธันวาคม 2563 ตสน.สพป.ภูเก็ต ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
ในการดำเนินงานจัดอาหารกลางวัน ติดตาม ตรวจสอบ ความต่อเนื่องในการดูแลคุณค่าทาง
โภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านพารา
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563,14:36   อ่าน 32 ครั้ง