ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษา
5 ตุลาคม 2563 นายอริยวัตณ์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา ให้การต้อนรับ
นายวันทา - นางจามร ภุมรารสสุคนธ์ ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 6 ทุน 
เพื่อสนุบสนุน ส่งเสริม นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,10:14   อ่าน 273 ครั้ง