ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
 26 พฤษภาคม 2563 นายอริยวัตณ์  จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา
พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากนายวันชัย หวังสวาสดิ์ 
รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต และศึกษานิเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและให้คำแนะนำตามบริบท
ของพื้นที่ให้มีคุณภาพแก่ผู้เรียนเต็มศักยภาพ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,10:43   อ่าน 214 ครั้ง