ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกล(ออนไลน์)ของนักเรียน
นายอริยวัตณ์  จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา 
และบุคลากรโรงเรียนบ้านพารา ออกติดตามการเรียนออนไลน์ 
ของนักเรียน และมอบใบงานตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆให้กับนักเรียนที่มีความพร้อม 
ในสัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และเพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
สนองนโยบาย สพป.ภูเก็ต และนโยบาย สพฐ.
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,21:17   อ่าน 205 ครั้ง