ภาพกิจกรรม
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์)
7 พฤษภาคม 2563  นายอริยวัตณ์  จันแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา 
พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์”การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)” ผ่านระบบออนไลน์
ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,11:36   อ่าน 106 ครั้ง