สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์โรงเรียน
          ตราเสมาธรรมจักร ล้อมด้านล้างด้วยชื่อโรงเรียนบ้านพาราบนริบบิ้นสีแดง

สีประจำโรงเรียน
                                                     
                   ส้ม       -         ดำ