สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์โรงเรียน
          สัญลักษ์ พร ชื่อย่อโรงเรียน ล้อมรอบด้วยช่อใบไม้ ด้านบนเป็นหนังสือพร้อมคอปไฟส่องแสงรัศมีเป็นสีประจำโรงเรียน ฐานเป็นชื่อเต็มของโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
                                                     
                   ส้ม       -         ดำ