รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านพารา
90 หมู่ที่ 4 บ้านพารา   ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-528064
Email : banparaschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :