ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 61 การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
07 มี.ค. 61 JAS & 3BB ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
โรงเรียนบ้านพารา JAS&3BB
07 มี.ค. 61 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ป.3
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
03 ก.พ. 61 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ศุนย์สอบโอเน็ต โรงเรียนบ้านพารา
23 ม.ค. 61 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานรอบ 2 ระดับภาค7
อาคารอบรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
15 ม.ค. 61 ทดสอบการอ่าน เขียน ป.1-6
โรงเรียนบ้านพารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
14 ม.ค. 61 พารามินิมาราธอนครั้งที่ 1-2561
โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
13 ม.ค. 61 งานวันเด็กแห่งชาติ
หาดท่าหลา ตำบลป่าคลอก เทศบาลตำบลป่าคลอก
12 ม.ค. 61 งานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าคลอก กลุ่มเครือข่ายฯป่าคลอก
25 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
22 ธ.ค. 60 อ่าวปอไนท์ฟิชชิ่ง
ท่าเทียบเรืออ่าวปอ เทศบาลตำบลป่าคลอก
22 ธ.ค. 60 ทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศุนย์สอบโรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
18 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60 งานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 ธ.ค. 60 โครงการแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อาคารอบรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านพารา รพ.สต.บ้านพารา
15 ธ.ค. 60 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่า
น้ำตกบางแป โครงการคืนชะนีสู่ป่า
09 ธ.ค. 60 ถึง 10 ธ.ค. 60 อบรมจิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
08 ธ.ค. 60 งานเลี้ยงน้ำชา
โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา
29 พ.ย. 60 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านพารา